Projekt inwestor76 ma charakter informacyjny. Główny obszar mojego działania to wyszukiwanie ciekawych rozwiązań finansowych/inwestycyjnych opartych o szeroko pojęty świat finansów.

W inwestowaniu istnieje jedna podstawowa zasada: im większa stopa zwrotu, tym większe ryzyko poniesienia straty ale z drugiej strony może być źródłem ponadprzeciętnych zysków.

Nie ma inwestycji, które nie byłyby związane z ryzykiem tak jak nie ma inwestycji bez oczekiwanego dochodu.

Zapraszam do zapoznania się z tematyką strony.